Autonoom werk

Het zijn voorwerpen van allerlei aard en herkomst, die ze samenvoegt, versiert en bedeelt met een nieuw, ander hoogst kunstzinnig leven. Een schoenborstel bijvoorbeeld die als ark bescherming en onderdak lijkt te bieden; een voertuig van haar verbeelding. Of een knop van een gordijnroe waarin zij een geheimzinnige mythe veronderstelt, een afgedankt vogelkooitje of een stuk van een deurpost met een verwrongen scharnier er nog aan. Als kunstenaar is ze zelden gericht op zoek naar voorwerpen of onderwerpen die zij in haar oeuvre een plaats kan geven. Het zijn de dingen en toevallige vondsten zelf die haar inspireren.