Afval Trofee voor het Ministerie van VROM (2009)

In het kader van Nederland schoon.